Släktforskardagarna kommer till Malmö den 24 – 25 augusti 2024

Här berättar Malmö släktforskarförening vad som är på gång inför Släktforskardagarna:

Planeringen inför Släktforskardagarna 2024 har varit igång sedan våren 2022. Vi vill lyfta fram Skåne under Släktforskardagarna 2024 och alla de fantastiska föreningar som finns runt om i vårt landskap.

Vi vill också få fram att det är roligt och intressanta att släktforska. Det är inte målet med forskningen som är det spännande, utan forskningen som sådan som är livsnerven i släktforskning. Att låta någon annan än du själv fånga upp gångna släktled saknar poäng.

Släktforskning är för alla, åtminstone de som är det minsta intresserade av var de kommer från och har någon form av historieintresse. Att känna sina rötter skapar en förståelse för vem jag är och varför. Tidigare släktled är inte bara namn och årtal. Det var personer som levde och verkade i en familj, by, arbetsplats etc. Personer som gifte sig, fick barn, gifte sig igen kanske. Personer som verkade på så många sätt.

Släktforskning är något som är ganska enkelt att börja med och inte förtvivlat dyrt. Sedan lär sig nybörjaren under resans gång, går med i en förening och lär sig av andra medlemmar i föreningen som är mer erfarna.

Släktforskning är något för den sociala personen. Släktforskare får många kontakter med andra släktforskare eller med släktingar man inte kände till. Allt detta, trots att stor del av forskningen sker hemma vid datorn.

Släktforskardagarna 2024 i Malmö kommer att spegla ovanstående.

Vi kommer att lyfta fram den traditionella släktforskningen i arkiv, utan att missa hjälpen man kan få av DNA. Vi kommer att lyfta fram att den akademiska historieforskningen börjat ta hjälp av släktforskare.

Vi kommer lyfta fram den sociala aspekten med släktforskningen. Vi vill få fler människor att börja släktforska och gå med i föreningar. Vi vill sudda ut uppfattningen att släktforskning är för pensionärer.

Programmet, mässan och en del kringaktiviteter kommer att präglas av ovanstående ambitioner. Dessutom kommer det att bli festligt och underhållande.

Vi har mycket gott stöd från Malmö stad som också är ägare till Baltiska hallen där dagarna kommer att äga rum. Det goda stödet gäller också Arkiv Digital som är samarbetspartner till oss.

Vi räknar med att programmet är klart i sin helhet i april/maj.

Malmö Släktforskarförening