Oäkta barn

Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring, Yvonne Åkesson och Jennie Rahm.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, därefter härads- och kämnärsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet osv.

Första delen av projektet är nu avklarat, dvs. genomgången av födelse- och dopböckerna.

Vad gäller domböckerna är vi klara med Villands häradsrätt till och med år 1892, där har vi hittat föräldrarna till knappt 40 procent av barnen. Större delen av Herrestads häradsrätt är också registrerad samt mer än hälften för Albo och Ljunits häradsrätter samt Kristianstads kämnärsrätt fram till och med år 1827. Vi arbetar nu vidare med domböckerna från Kristianstads kämnärsrätt samt Albo, Frosta, Onsjö, Rönneberga och Villands häradsrätter. Dessutom har vi registrerat cirka 600 tidningsnotiser angående uppfostringsbidrag, med hänvisning till domböckerna från 1860 – 1910.

Vid halvårsskiftet 2023 innehöll databasen drygt 188 300 barn födda utom äktenskapet.

Projektet planerar att producera ett USB-minne som kommer att finnas till försäljning under hösten 2023.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi behöver att alla våra medlemsföreningar bildar arbetsgrupper, för att slutföra detta projekt. Här gäller verkligen ”många bäckar små” och projektet behöver fler medhjälpare.

Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson via e-post: berit@sksf.se.

Vill du dela med dig av din forskning kan du ladda ner denna blankett (Word-format), fylla i den och sedan spara den och skicka den till oss via e-post: oaktabarn@sksf.se.

Den översta kartan nedan visar att vi har registrerat från alla födelse- och dopböcker för samtliga Skånes församlingar.

Den understa kartan nedan visar hur långt vi har kommit när det gäller domböckerna per den 15 september 2023.

Församlingar för vilka födelse- och dopböcker till 1920 är genomgångna (per 30 juni 2023).Genomgångna domböcker (per den 15 september 2023).

Sidan uppdaterades senast den 18 september 2023.