Petter Gotthard von Kochens journal

Karolinen Petter Gotthard von Kochen slottsherre på Krapperup. Han var ägare till Krapperup som hade stora domäner i nordvästra Skåne samt i Halland. Under hans tid på Krapperup förde han journal vad som hände i trakten. För oss släktforskare finns det mycket att hämta i denna journal, såsom att von Kochen var bjuden på bröllop, barndop begravningar m.m.

Han gjorde noteringar om vädret från dag till dag. Han förde även journal över andra händelser, exempel när Carl von Linne besökte Kullabygden den 14 juli 1749. Han skriver också om sådd, skördar och fisket i Öresund. Journalen började skrivas 1734 och avslutades 1764 någon vecka före hans död. Originaldagboken finns på Krapperups Godsarkiv i Nyhamnsläge.

Tandläkaren och släktforskaren Hans Arlock (1911 – 1993) hade under många år transkriberat journalen till läslig text. Resultatet av detta blev 1 631 st A4 sidor med maskinskriven text.

Dåvarande Skånes Genealogiska Förbund fick tillstånd av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen att digitalisera journalen.

Projektet avslutades 2017.

Journalen i bokform (två band) finns att köpa i vår webbutik (länk).