Valberedning

Göran Nilsson (Mellanskåne) e-post, sammankallande
Arne Axelsson (Ystad), e-post
Essie Kjällquist (Eslöv), e-post
Bo Nordenfors (Lund), e-post

Samtliga valda till nästa ordinarie stämma (2025)