Valberedning

Göran Nilsson (Mellanskåne), sammankallande
Arne Axelsson (Ystad)
Essie Kjällquist (Eslöv)
Bo Nordenfors (Lund)