Projekt

Skånes Genealogiska Förbund arbetar med flera olika projekt. Här nedan kan du läsa mer om projekten:

  • Oäkta barn
  • Skånes Knektregister
  • Emibas
  • Petter Gotthard von Kochens journal (avslutat 2017)

Oäkta barn
Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring, Yvonne Åkesson och Jennie Rahm.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, häradsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet o.s.v.

I dag är omkring 188 000 oäkta barn registrerade, men projektet behöver fler medhjälpare. Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson via e-post: berit@sksf.se.


Skånes Knektregister
Registret omfattar i dag huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna, Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena samt från Kronprinsens husarer. Registret innehåller således inte några knektar från systematiska genomgångar av värvade eller extra roterade regementen. Det är vår förhoppning att dessa så småningom skall kunna införlivas med Skånes Knektregister.

Du kan läsa mer om Skånes Knektregister här.


Emibas
Tillsammans med Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, har SGF understött att det arbete, som Birgitta Grunde, Trelleborg, sedan många år utfört med registrering av skånska utvandrare, blivit åtkomligt på datamedia och i lättillgängliga tabeller. Omkring 135 000 individer i Skåne för tiden 1850-1900 finns nu i registret. Dessa är också integrerade i ett nationellt register, som för närvarande omfattar cirka 0,5 miljoner utvandrares kompletta data ur husförhörs- och utflyttningslängderna. Målsättning: 1,2 miljoner. Arbetet pågår i Emigrantinstitutets regi med att färdigställa en CD-ROM-upplaga av allt nu tillgängligt EMIBAS-material.

Du kan läsa mer om Emibas här.


Petter Gotthard von Kochens journal (avslutades 2017)
Karolinen Petter Gotthard von Kochen slottsherre på Krapperup. Han var ägare till Krapperup som hade stora domäner i NV Skåne samt Halland. Under hans tid på Krapperup förde han journal vad som hände i trakten. För oss släktforskare finns det mycket att hämta i denna journal, såsom att von Kochen var bjuden på bröllop, barndop begravningar m.m.

Han gjorde noteringar om vädret från dag till dag. Han förde även journal över andra händelser, exempel när Carl von Linne besökte Kullabygden den 14 juli 1749. Han skriver också om sådd, skördar och fisket i Öresund. Journalen började skrivas 1734 och avslutades 1764 någon vecka före hans död. Originaldagboken finns på Krapperups Godsarkiv i Nyhamnsläge.

Tandläkaren och släktforskaren Hans Arlock (1911 – 1993) har under många år transkriberat journalen till läslig text. Resultatet av detta blev 1 631 st A4 sidor med maskinskriven text.
Skånes Genealogiska Förbund har fått tillstånd av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen att digitalisera journalen. För att publicera journalen i bokform måste ännu ett tillstånd sökas. Skanningen är avklarad och korrekturläsningen.För närvarande tillverkas tecken som skall läggas in journalen cirka 5 st/sida sedan följer arbetet med att lägga in den i PageMaker, göra namn- och ortsregister samt tryckning m.m.