Föreläsarbanken

Här är Skånes Släktforskarförbunds föreläsarbank. En tillgång för medlemsföreningarna.

Vi tar gärna emot förslag på föredragshållare och ämnen.

Vid eventuella justeringar och tillägg kontakta Rolf Johansson via e-post:
slektforskning(a)hotmail.com.

Listan är senast uppdaterad den 13 juni 2022 av Anders I Andersson.

E-postadresserna har vi angett utan @ och i stället angett (a). Tänk på att ändra när du skriver mejl till någon av nedanstående.

Föreläsare Ämnen
Bender, Henning
Mag.art.
Kirsebærhaven 3, Snogebæk
3730 Nexø
Danmark
Telefon: + 45 40413664
 • Svensk invandring till Danmark
 • Dansk utvandring från alla danska regioner och lokalområden
 • Foto- och industrihistoria med särskild inriktning på tiden 1840 – 1940
  För mer information se:
  www.henningbender.dk
Bruun, Jan-Eric
f.d. arkivarie
Kappelandstorget 5
234 37 Lomma
Tel: 070-245 97 89
E-post:
jebruun(a)outlook.com
 • Om Riksarkivet och svenskt arkivväsende
 • Guldkorn i arkiven
 • Brott och straff i arkiven
 • Från fästning till elektronisk boja, om fängelser och fångvård i arkiven
 • Landskrona citadell, fästning, fängelser och flyktingläger
 • Tore Hedin, polisen som blev Sveriges värste massmördare
 • Orostid i arkiven, Sverige 1914 – 1918
 • Nobelska arkivet , ett världsminne på Landsarkivet i Lund
 • Jane Horney och den danska motståndsrörelsen
 • För rikets säkerhet – om hemliga handlingar, säkerhetspolisen och underrättelsetjänsten i Sverige
Economou, Michael
Lyftvägen 32
247 55 Dalby
Tel: 046–20 05 19 eller 0734–22 48 31
E-post: michaeleconomou(a)hotmail.com
 • Skånsk Historia–Kultur; från renjägare till brobyggare.
 • Guidningar Lund – dansk svensk historia.
 • Guidningar Skåne –företrädesvis Lund, Lindholmens borgruin, Ystad, Ale stenar, Glimmingehus, Kiviksgraven och Havängs-dösen.
 • Föredrag –Skånsk kultur; litteratur, konst, arkitektur etc.
Erikssson, Ulrika
(Kulturen Lund)
Tel: 046 – 35 04 32
E-post: bokning(a)kulturen.com
 • Kulturen – alla tiders museum. Museets ide, tolkningar av historien, förståelsen av nutiden och perspektiv på framtiden.
 • Livets högtider och årets fester – välj tema efter årstid: t.ex påskens, julens och höstens traditioner.
 • Sydsvensk folkkonst om kreativiteten i boendemiljön.
 • Hemmagestaltning av hemmet från renässans till jugend.
 • Främlingen –dröm eller hot. Våra fördomar och rädslor inför främmande och annorlunda människor.
 • Masker och maskanvändare – från bl.a Afrika och Oceanien. Hur vi kan förvandlas genom masker.
 • Speglar – fåfängans redskap. Spegeln i kulturhistorien.
 • Makt, prakt och identitet- skånsk renässans. Renässansens formspråk som präglat bland annat den skånska bondebefolkningens dräkter och möbler.
 • Från gudagåva till självklarhet – Skånsk matkultur under 1800-talet.
 • Nöden – livet i en arbetsstadsdel i Lund kring 1900.
 • Som man är klädd blir man hädd – att vara moderiktigt klädd.
 • Metrapolis- Lund på medeltiden.
 • Modernismen. En ny konst och en ny värld.
 • Hill – glimt av ett geni. Hills liv och konst i Paris och Lund.
 • Ting för lek och tanke. Leksaker och lekar i olika tider och sociala miljöer.
 • Vad gör vi med tingen och vad gör tingen med oss?
 • Ett samtal kring föremålens synliga och osynliga historia. Välj själv de föremål som programmet ska handla om.
 • I tid och otid -tidsbegreppet förr och nu. Hur människan har uppfattat tiden genom tiderna.
Fagerlund, Solveig
Miatorpsgatan 3
252 30 Helsingborg
Tel: 0723-051 269
E-post:
s.m.fagerlund(a)gmail.com
 • Vardagslivets historia under 1600- och 1700-talen:
  – Rännekärringar vid Öresund
  – Stöld, gräl och lönskaläge
  – Rebecka Henriksdotters förlorade heder
  – Fontangen, ett modeplagg och dess resa
 • Yrkesbeteckningar i Skåne och Blekinge under 250 år
 • Kan man dö av moderspassion?
 • Hur söker jag i DDSS?
 • Att mörda sitt barn
  – Om barnaföderskor och deras öden, om lagstiftningen och straffen från slutet av 1600-talet till slutet av 1800-talet
 • Tjuven, samhällets olycksbarn eller förhärdad brottsling
  – Om synen på stöld och straffet för detta fram till slutet av 1800-talet, med exempel från domböckerna
Flensmark, Tor
Kung Valdemars väg 21
291 25 Kristianstad
Tel: 0707–47 88 09
 • Den odödlige snapphanen.
 • Från riddarfrun Kirsten Graa av Faretofte 1355 via Ingelstorps huvudgård till Jep Graa´s ”kiärr” i Hammenhög 1569.
Hellgren, Sven
Box 71
208 70 Lönsboda
Tel: 0705–68 21 69
E-post: sven(a)grisabanan.se
 • Öknamnen i Örkened.
Hertzman, Niklas
Södra Strandgatan 10
252 24 Helsingborg
Tel: 070-152 93 46
E-post: niklas.hertzman(a)telia.com
 •  Trumpetare i Skåne. Ett föredrag i ord och bild.
Johansson, Rolf
f.d. arkivarie Riksarkivet/Landsarkivet i Lund
E-post: slektforskning(a)hotmail.com
 • Information i ord och bild om ”Ovanligare källor till nytta och glädje för släkt- och hembygdsforskare”.
 • Allmän information om arkiv och speciellt Landsarkivet i Lund och dess samlingar.
 • Hur kommer man igång med sin släktforskning (i ord och bild).
Johansson, Rolf
Vetevägen 5
192 69 Sollentuna
Tfn. 070-768 09 62
E-post:
rolf.johansson(a)proenter.se
 • Föredraget baseras på boken Skräddare och Äventyrare.  Rolf kommer att berätta hur han gick tillväga för att ta fram information för att kunna skriva en spännande emigranthistoria i romanform. Och hur informationen kunnat användas till en bok med historiskt korrekta miljö- och detaljbeskrivningar tillsammans med sanna uppgifter om t.ex. släktförhållanden, personligheter, adresser och datum. Allt nära kopplat till traditionell släktforskning. Föredraget kommer även att ge en god inblick i bokens innehåll och handling.
Larsson, Göran
Svenska vägen 21
226 39 Lund
Tfn 0708-38 45 03
E-post: goran.pe.larsson(a)gmail.com
 • Om gods och gårdar – hur man finner uppgifter om fastigheter i arkiven
 • Soldater, ryttare och båtsmän i arkiven. Resande i Skåne under äldre tid
 • Landshövding, kronofogde, länsman; – länsmansförvaltningen i Skåne genom tiderna
 • Rättsväsendet i äldre tid – de judiciella arkiven.
 • Johan Christopher Toll och det skånska generalguvernementet 1801-1809
 • Johan Christopher Toll – vicekung i Skåne 1801-1815
 • Malmös historia – en kavalkad i bilder och kartor. Viktiga linjer i stadens utveckling
 • Baltiska utställningen i Malmö 1914
 • Trekungamötet i Malmö 1914 (kan kombineras med Baltiska utställningen
 • Malmö under Andra världskriget (kan utvidgas till hela Skåne)
 • Reformationen i Malmö och Skåne
 • Kampen om Skåne mellan Danmark och Sverige under 1600-talet
 • Försvenskning eller förskånskning av Skåne efter Roskildefreden
 • Snapphanar och friskyttar
 • Snapphanar under Skånska kriget 1675 – 1679
 • Skåne mellan Danmark och Sverige 1397- 1815
 • Skånska kriget och slaget vid Lund
 • Gästgivarskjuts och färjemanslag – att resa i Skåne under äldre tid
 • Lund – Universitets historia, studentliv etc.
 • Peder Winstrup, biskop i Lund 1637-1679
 • Carl Adolph Agardh (1785-1859), botaniker, ekonom, pedagog och biskop
 • Skåne under Napoleonkrigen
 • Norra Skånska regementets historia
 • Georg Carl von Döbeln
 • Tryckt propaganda under Trettioåriga kriget
Lindskog, Magnus
Giggatan 5
212 42 Malmö
Tel: 040–49 64 65 eller 0414–44 01 95
E-post: magnus.lindskog(a)telia.com
 • Ryttare, dragoner och soldater
Nilsson, Birgitta
Kadettvägen 3
237 32 Bjärred
Tel: 0706–01 16 18
E-post:
birgittamqnilsson(a)yahoo.com
 • Se till den som liten är – uppfostringshjelp förr. Handlar om Birgittas bok ”Se til den som liten är…” Uppfostringshjelp med focus på Borgeby, Fjelie, Flädie och Lomma. Boken berättar om hur barn och fattiga familjer fick hjälp förr i tiden i Skåne.
 • Kvinnorna på Borgeby. Här berättas om alla de kvinnor som ägt Borgeby slott.
Nilsson, Jan
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorp
Tel: 0767 – 89 57 88
E-post: fotojanne(a)bredband.net
 • Datorhjälp i släktforskningen
Nordenfors, Bo
Tage Erlanders väg 87
227 62 Lund
Tel: 0706-95 14 03
E-post: bo.nordenfors(a)gmail.com
 • Emigrantforskning
Nyberg, Petra
Arkivarie och författare
Tel: 070-333 93 48
E-post: petranyberg(a)yahoo.se
 • Och moderns oförvitliga klemande. Om hospitalsarkiv
 • Olivia Sandberg – barnamörderska
 • Landsarkivets i Lund kart- och ritningssamling
 • Mordet på Dagmar Kofoed
Salomonsson, Nils Henrik
Ramsåsa 2503
273 97 Tomelilla
Tel: 0730–43 97 25
 • Varför ska man släktforska?
 • Människorna bakom namnen i din släktforskning
Skånberg, Tuve
Eldaregatan 8
276 60 Skillinge
Tel: 0414–303 73, 0706-715392
 • Bomärkenas historia och symbolik.
  Ett föredrag om hur släkt och bygdeforskare Kan utnyttja bomärkesbelägg i sin forskning. Att från den forskningen som lett fram till doktorsavhandlingen ”Glömda gudstecken”.
Svenson, Anna
Lund
Tel: 0705-88 19 86
E-post: annasvenssonse(a)yahoo.se
 • Släktforskning i Danmark och råd om forskning i andra länders arkiv.
 • Svensk judisk historia
Svensson, Henrik
Högskolan i Kristianstad
Sektionen för lärande och miljö
291 88 Kristianstad
Tel: 044–20 33 43
E-post: henrik.svensson(a)hkr.se
 • Skiftesreformerna i myt- och verklighet – vad var det egentligen som hände?
 • Historiska kartor – speciellt med inriktning på vad hembygds- och släktforskaren kan tänkas vilja veta.
 • De agrara underklasserna – husmän, torpare, backstugosittare och statare – vilka var de egentligen?
Ullgren, Peter
Bredgatan 17 A
222 21 Lund
Tel: 0709–84 03 92
E-post: peter(a)ullgrenhistoria.se
 • De svenska frimurarnas historia. Alltsedan 1735 har frimurarorden varit etablerad i Sverige I Skåne fick de fotfäste genom Kjell Christoffer Barnekow på Vittskövle som i Kristianstad sommaren 1776 instiftade en av de äldsta provinsiallogerna.
 • Det stora nordiska kriget 1700-1721 Föredraget bygger på min bok; Det stora nordiska kriget, en berättelse om stormakten Sveriges fall.
 • Herrskap och Tjänstefolk i skånska godsmiljöer 1750-1950.
 • Andarnas makt i Sverige. Om seanser och djävelsutdrivning i Skåne 1500-1900.
 • Herrgårdsspöken och ”Karolinska krigar-öden”. Sockenbor och deras patronatsherrar.
 • Prästspöken och bondetro.