Vår logotype

är märket, som samlar skånska släktforskare!

logo

Bilden föreställer en skånsk, heraldisk panter. Tor Flensmark fick idén till denna från ett beslag med leopardmönster från 800 – 700-talet f.Kr. Detta var i bruk bland nomadfolk, ambulerande på nordliga breddgrader.

Ett djur i ringform som detta förekom även senare som sköldmärke för en skånsk storman, kungliga rådsherren Magnus Scanung de Scania, som verkade här 1245 – 1297.

Möjligen kan den ringformade pantern även särskiljas på runstenen vid Tullstorps kyrka i Vemmenhögs härad.

Rent symboliskt, framhåller Tor Flensmark, kan ringformen tolkas som evigheten, tidens hjul, släktledens varv genom seklerna.