Arbetsfördelning inom SkSF

Aktiviteter/utbildning Solveig Stenvåg (sammankallande), Magnus Hellblom, Lind Kvist, Lennart Magnusson och Cecilia Sandbring
Artikeldatabas Cecilia Sandbring (sammankallande) och Yvonne Åkesson
Bidragsansökningar Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Mariann Arnell
Bokbordet Ingrid Elmgren (sammankallande)
Mariann Arnell
Gösta Gansmark
Magnus Hellblom
Rolf Johansson
Linda Kvist
Lennart Magnusson
Hans-Göran Nilsson
Torgny Nilsson
Jennie Rahm
Cecilia Sandbring
Solveig Stenvåg
Yvonne Åkesson
Brödåkraättlingar Stig Pettersson
Rolf Johansson
Demografisk databas södra Sverige, DDSS Gösta Gansmark
Digitala gruppen Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Magnus Hellblom
Lennart Magnusson
Cecilia Sandbring
Solveig Stenvåg
Ekonomi och registrering Mariann Arnell
Emibas-Skåne, Emiwebb Åke Kjellqvist
Föreläsarbank Rolf Johansson
GDPR Hans-Göran Nilsson
Hemsida och Facebook Anders I Andersson (sammankallande)
Niklas Hertzman
Linda Kvist
Magnus Lindskog
Jourhavande släktforskare, samordnare Gösta Gansmark
Kalendarium Anders I Andersson
Kontakt med Skånes Hembygdsförbund Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Mariann Arnell
Gösta Gansmark
Solveig Stenvåg
Kontaktperson, Riksarkivet Lund (f.d.Landsarkivet i Lund) Hans-Göran Nilsson
Kontakt med riksförbundet Hans-Göran Nilsson
Marknadsföringsgruppen Torgny Nilsson (sammankallande)
Gösta Gansmark
Rolf Johansson
Yvonne Åkesson
Projekt Oäkta barn Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Berit Aronsson
Niklas Hertzman
Jennie Rahm
Elisabeth Reutersvärd
Cecilia Sandbring
Yvonne Åkesson
Samordnare, riksförbundets stämma Rolf Johansson (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Yvonne Åkesson
Sekretariat Rolf Johansson
Yvonne Åkesson
SkSF-arkivet Anders I Andersson (katalogen)
SkSF:s kansli och bibliotek Ingrid Elmgren (sammankallande)
Gösta Gansmark
Yvonne Åkesson
SkSF:s stämma Marknadsföringsgruppen
Skånes Knektregister Gösta Gansmark (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Torgny Nilsson
Släktforskarvecka Skåne Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Ingrid Elmgren
Magnus Hellblom
Rolf Johansson
Solveig Stenvåg
Yvonne Åkesson
 Una Hans-boken (vakant)