Emibas och Emiweb

Emibas var ett emigrantregister för hela Sverige. Databasen innehåller emigranter från mer än 2 300 församlingar, ungefär tre fjärdedelar av alla emigranter som lämnade Sverige. Uppgifterna hämtades från svenska husförhörs- och utflyttningslängder för perioden ca 1845-1930.

Skånes Släktforskarföbund registrerade de skånska utvandrarna tillsammans med Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Tongivande för arbetet med Emibas-Skåne var Birgitta Grunde Trelleborg och Åke Kjellqvist Staffanstorp. Den informationen blev tillsammans med registreringar i resten av landet databasen Emibas – Sverige.

Projektet startades redan på 1980-talet och pågick fram till i början på 2000-talet. 2005 togs en CD fram genom ett samarbete mellan Emigrantinstituet i Växjö och Sveriges Släktforskarförbund. Poster som fanns med var namn, titel, kön, födelsedatum, civilstånd, födelseort, utvandringsort, destinationsort och eventuella anmärkningar.

År 2007 bildades migrationsdatabasen Emiweb som innehåller emigranter från hela Norden. Emibas blev då en del av Emiweb. På Emiwebs hemsida ligger Emibas under rubriken Emigranter i svenska kyrkoböcker. Emibas-Skåne innehåller uppgifter om ca 145 000 individer i Skåne för tiden 1850-1900. För hela Sverige innehåller Emibas uppgifter om knappt 1,3 miljoner utvandrare.

https://www.emiweb.se/