Skånes Knektregister

Ansvarig för Skånes Knektregister är:
Gösta Gansmark, <knekt.register@gmail.com>

Genom en donation från Johnny Lundberg i Malmö fick Skånes Genealogiska Förbund år 1999 ett register över knektarna i fyra skånska regementena.

Här hittar du Centrala Soldatregistret (länk öppnas i ny flik).

Under den tid som gått sedan gåvan överlämnades har registret utökats med såväl nya regementen som med fler uppgifter om tidigare inskrivna knektar. Skånes Knektregister (SKr) är, liksom övriga soldatregister i landet, primärt ett register över uppgifter från militära handlingar och inget släktforskarregister. Trots detta innehåller Skånes Knektregister familjeuppgifter om flera tusen skånska knektar.

 Regementsnamn År Antal poster Registrerare
 – Indelta
 Skånska Husarregementet 1709 – 1901  18 100  Johnny Lundberg
 Skånska Husarerna/Bjäre kompani  1660 – 1711  2 400  Birgitta Nobring
 Skånska Dragonregementet 1709 – 1901  16 100  Johnny Lundberg
 Norra Skånska Infanteriregementet 1816 – 1901  6 200   Johnny Lundberg
 Södra Skånska Infanteriregementet 1816 – 1901  7 600  Johnny Lundberg
 Skånska tre- och femmänningsregementen  1710 – 1721  4 000  Eva Dahlin
 – Värvade
 Kronprinsens Husarregemente  1758 – 1927  18 000  Ove Åström
 Kungliga Wendes Artilleriregemente 1795 – 1886 14 800 Ove Åström
 Värvade Infant. reg. vid skånska garnisoner  1721 – 1858  33 000  Ove Åström
 Värvade skånska utskrivningsregem. till fots  1712 – 1721 3 700 Eva Dahlin
 Skånska Ståndsdragoner  1700 – 1721  1 500  Magnus Lindskog
 Båtsmansmönstringar i Bjäre härad 1700 – 1790 600 Bertil Koch
 – Delvis registrerade
 Hamiltons värvade infanteriregemente 1753 1 300 Anders Berg
 Skånska trumpetare 1 000 Niklas Hertzman
Adelsfanans Skånska och Halländska kompani 1713 – 1743 400 Niklas Hertzman
 Prins Gustafs regemente 1749 1 500 Niklas Hertzman

Dessutom håller flera forskare på att gå igenom vissa socknar för att anteckna familjeuppgifter för de knektar som funnits på orten.

Det är vår målsättning att genom egen forskning eller uppgifter från frågeställare eller andra forskare kunna komplettera registret med nya uppgifter om knektarna eller deras släktingar. Alla är välkomna att lämna stora eller små bidrag. Den som vill göra en genomgång av en hel socken kan få ett utdrag ur registret på diskett för kompletteringar.

Observera att originalkällan alltid måste anges om du lämnar ett bidrag till registret.

Vi tar också gärna emot större registreringar av kompanier eller hela regementen. Mindre kompletteringar kan lämnas i brev eller på diskett i ordbehandlings- eller registerprogram. Större kompletteringar görs i ett speciellt program som vi ställer till förfogande.

Du kan köpa en CD-skiva med över 66 000 knektar. CD-skivan säljs på Skånes Släktforskarförbunds kansli vid Arkivcentrum Syd i Lund öppet torsdagar kl. 9.00 – 12.00, via förbundets webbutik (webbutik.sgfm.se) eller i samband med förbundets aktiviteter. Priset är 100 kronor.

Skivan innehåller den del av Skånes Knektregister som omfattar de indelta ryttarna vid Skånska Dragon- och husarregementena (ca 1710–1901) och soldaterna vid Norra och Södra skånska infanteriregementena (ca 1810-1901). Det är i huvudsak ”nummerkarlarna” som är upptagna. Endast i undantagsfall är officerare, civilmilitär personal, reserv- och vargeringskarlar registrerade. För urvalet av uppgifter har vi använt Centrala Soldatregistrets anvisningar, nämligen knektens namn, nummer och tillhörighet till regemente, kompani och rusthåll samt hans och hustruns födelsedata (om de finns). Samtliga uppgifter kan sökas, sorteras och skrivas ut. CD-skivan innehåller också en omfattande informations- och hjälpfil.

Databasen i Skånes Knektregister innehåller således betydligt fler uppgifter än vad som finns på denna skiva. Normalt finns det mer militär information om de indelta knektarna och ofta också en mer eller mindre omfattande dokumentation om deras familjer. Dessutom finns det uppgifter om ca 80 000 värvade knektar.

Skånes Knektregister är primärt ett militärhistoriskt register och inte ett släktforskaregister. Det är också, i likhet med alla andra databaser, en sekundär källa, som kan innehålla fel.

Förfrågan till databasen Skånes Knektregister.
Om du vill göra en förfrågan till Skånes Knektregister gör så här:

Observera! Vi håller på att göra om frågeformuläret och det är därför inte tillgängligt. Skicka i stället de uppgifter som du känner till om knekten i ett vanligt mejl till Gösta Gansmark, <knekt.register@gmail.com>.

  • Ange de uppgifter som du känner till om knekten, hans föräldrar, barn, syskon, hustru, svärföräldrar och hustruns syskon. För att det lättare och säkrare skall gå att hitta den sökta knekten vill vi ha uppgifter om när och i vilken källa han nämns som husar, dragon, f.d. artillerist, soldat i NN kompani etc. så att vi vid behov kan göra en kontroll i originalhandlingarna. Även uppgifter om födelse- och dödsdata och andra intressanta upplysningar är viktiga, liksom om någon av släktingarna är knekt eller gift med en sådan. På detta sätt kan registret utökas till fromma för andra släktforskare. Den som lämnat uppgifterna kommer att namnges på respektive knekts blankett så att nästa frågeställare har möjlighet att ta kontakt.
  • För att täcka svarskostnaderna vill vi att du betalar 20 kronor per efterfrågad knekt. Aktuellt belopp sätts in på SkSF:s bankgiro 5947-6713. 
  • Det går också att skicka ett vanligt brev med samma uppgifter som ovan, t.ex. som ett utdrag ur en familjetabell. Det viktiga är att uppgifterna är fylliga och läsbara!
  • All handläggning sker på ideell basis, så väntetider förekommer. Beställning via Internet ger som regel snabbast handläggning.

Länkar till militärhistoriska sidor: