Förbundet

Skånes Släktforskarförbund (tidigare Skånes Genealogiska Förbund, SGF), är medlem i riksförbundet Sveriges Släktforskarförbund. Skånes Släktforskarförbund har 21 medlemsföreningar som i sin tur har cirka 4 000 medlemmar.

Förbundsstämma och ordförandemöte
Skånes Släktforskarförbund håller sin ordinarie årsstämma under våren. Då samlas lokalföreningarnas ombud. Samtidigt anordnas utställningar, föredrag etc. som är öppna för alla intresserade släktforskare.

Två gånger om året inbjuds lokalföreningarnas ordförande till en konferens för att diskutera gemensamma angelägenheter.

Anbytardagar och föredrag
År 1979 anordnade Skånes Släktforskarförbund sin första anbytardag. Det har blivit ett femtiotal sen dess! Vid dessa inbjuds släktforskare till ett möte där de kan få kontakt med andra släktforskare inom samma geografiska område.

Deltagarna får registrera sig i förväg och då uppge de socknar och släkter de är särskilt intresserade av. Därefter upprättas ett register som underlättar kontakterna på mötet.

Skånes Släktforskarförbund anordnar också föredrag av mera generellt intresse för skånsk släktforskning.

Kurser och undervisningsmaterial
Skånes Släktforskarförbund har vid flera tillfällen genomfört kurser för ledare och lärare av släktforskningscirklar. Förbundet har också utarbetat kursmaterial. Anbytardagar, föredrag och kurser genomförs normalt i samarbete med någon av medlemsföreningarna.

Nya medlemsföreningar
Släktforskare, som intresserade av att bilda en lokal släktforskarförening och ansluta denna till Skånes Släktforskarförbund uppmanas att kontakta Skånes Släktforskarförbunds styrelse.

Medlemskap och avgifter
De lokala föreningarna betalar som medlemmar i Skånes Släktforskarförbund en förbundsavgift på 10 kronor för varje person, som var medlem i lokalföreningen i december föregående år. Medlemsföreningar har också rätt att skicka ombud till Skånes Släktforskarförbunds ordförandekonferens och årsstämma.

Webbutik
I förbundets webbutik finns litteratur och CD-/DVD-skivor samt USB-minnen om släktforskning och hembygdsforskning med särskild inriktning på Skåne och skånska förhållanden.