SkSF-arkivet (tidigare SGF-arkivet)

Ansvarig för SkSF-arkivet är:
Anders I Andersson <webmaster@sgf.m.se>

Viktig information när det gäller beställningar: 
Vi håller på att se över beställningrutinen. Under tiden vill vi att du mejlar dina beställningar till Anders I Andersson direkt via webmaster@sgf.m.se och inte via sökformuläret.

En donation för ett tiotal år sedan lade grunden till SGF:s arkiv. Från SGF-arkivet skall släktforskarna kunna få kopior av ett urval äldre, skånskt material. En stor del av de mer än 20 000 sidor, som arkivet nu omfattar är hämtade från Rigsarkivet i Köpenhamn och gäller Skåne under dansk tid.

Obs! SkSF-arkivet finns tillgängligt hos Arkiv Digital, Skånes Släktforskarförbunds arkiv (länk).

SGF-arkivet har till exempel kopior av ett hundratal jordeböcker och mantalslängder för tiden 1559 – 1743. Ett flertal av dessa är inte mikrofilmade och en del nu också rödmärkta och således inte tillgängliga på annat sätt. Därtill har vi friskytterullor och trohetsförsäkringar från det oroliga 1670-talet. Avskrifter och genealogiska tabeller finns för Osby och Farstorps socknar.

Innehållet i SGF-arkivet finns registrerat i en 150-sidig katalog där du kan beställa kopior av de längder och områden, du är intresserad av. Den är även en ypperlig lärobok i Skånes organisatoriska indelning cirka 1500 – 1750. Katalogen beställer du via vår webbshop.

All handläggning sker på ideell basis, så väntetider kan förekomma. Beställning via Internet ger som regel snabbare handläggning.