SGF arkivet

Ansvarig för SGF-arkivet är:
Anders I Andersson <webmaster@sgf.m.se>

Viktig information när det gäller beställningar: 
Vi håller på att se över beställningrutinen. Under tiden vill vi att du mejlar dina beställningar till Anders I Andersson direkt via webmaster@sgf.m.se och inte via sökformuläret.

En donation för ett tiotal år sedan lade grunden till SGF:s arkiv. Från SGF-arkivet skall släktforskarna kunna få kopior av ett urval äldre, skånskt material. En stor del av de mer än 20 000 sidor, som arkivet nu omfattar är hämtade från Rigsarkivet i Köpenhamn och gäller Skåne under dansk tid.

SGF-arkivet har till exempel kopior av ett hundratal jordeböcker och mantalslängder för tiden 1559 – 1743. Ett flertal av dessa är inte mikrofilmade och en del nu också rödmärkta och således inte tillgängliga på annat sätt. Därtill har vi friskytterullor och trohetsförsäkringar från det oroliga 1670-talet. Avskrifter och genealogiska tabeller finns för Osby och Farstorps socknar.

Innehållet i SGF-arkivet finns registrerat i en 150-sidig katalog där du kan beställa kopior av de längder och områden, du är intresserad av. Den är även en ypperlig lärobok i Skånes organisatoriska indelning cirka 1500 – 1750. Katalogen beställer du via vår webbshop.

Du kan nu söka i SGF-arkivets katalog och få fram vilka sidor som är intressanta för dig. Dessa kan du sedan beställa kopior på.

All handläggning sker på ideell basis, så väntetider kan förekomma. Beställning via Internet ger som regel snabbare handläggning.