Stadgar

Stadgar för Skånes Släktforskarförbund

Dessa stadgar är antagna i sin första version vid konstituerande sammanträde den 25 februari 1937, ändrade genom beslut februari 1961 och november 1987, omarbetade och på nytt antagna vid förbundsstämma den 31 mars 2001. Anpassade efter Riksförbundets stadgar den 29 mars 2003. Omarbetade och anpassade efter Riksförbundets stadgar den 23 mars 2013, samt ändrade vid förbundsstämma den 2 april 2016 respektive den 25 mars 2023.

Stadgarna hittar du här (pdf-dokument som öppnas i ny flik).