Skånes Släktforskarförbunds Släktforskardag den 8 april

Skånes Släktforskarförbunds utställningar och årsstämma hålls söndagen den 8 april i Eslöv , Medborgarhuset, Kyrkogatan 1.

Flera släktforskarföreningar och andra har montrar i utställningen som är öppen för allmänheten kl. 9:00 – 13:30. Förbundsstämman börjar kl. 14:00

På förmiddagen kan du lyssna till följande föredrag:

kl. 9:30 – 10:15: Folkets biografi – att forska om gods, gårdar och byar.
Föredragshållare: Kerstin Vikner, docent i historia

kl. 10:30 – 11:15: Skånskaglasbruket i Perstorp 1691 – 1762.
Föredragshållare: Guno Haskå, forskare, docent

kl. 11:30 – 12:15: Skånska ortsnamn och dialekter
Föredragshållare: Mathias Strandberg, fil. dr. Institutet för språk och folkminnen