Petter Gotthard von Kochens journal 1734 – 1764

Petter Gotthard von Kochens journal är inte bara en skildring av Krapperup och alla som bodde där utan också en samtidsskildring av livet i mitten av 1700-talet.

De två böckerna innehåller många intressanta öden och detaljer som alla med intresse av historia och släktforskning kommer att ha glädje av.

Officeren von Kochen som växt upp i Narva, deltagit i stormaktstidens långa krig och blivit tillfångatagen av ryssarna , hamnar så småningom på Krapperups gods i Skåne. Efter all dramatik ute i Europa är han nöjd med sin nya roll som godsägare.

Petter Gotthard förde dagbok från första dagen på Krapperup till två dagar före sin död. Noggrant beskriver han vad som uträttats på godset men också väderleken, vardagliga sysslor som sådd och skörd och vad som tillverkas. Även vem som anställdes och sades upp, vem som gifte sig med vem, vilka barn som föddes och vem som bodde var. Han beskriver också intressanta personer som besöker godset, till exempel Herr Archiater Linnaeus, sedermera Carl von Linné.

Experten Hans Arlock har tolkat och renskrivit den svårlästa 1700-talssvenskan i journalen. Därefter har bokverkets redaktörer Carin Olofsson och Sven Horndahl redigerat texten till bokform. Ett arbete som tagit många år att slutföra.

Böckerna innehåller även ett omfattande personregister och bland annat en avskrift av von Kochens bouppteckning.

Journalen är uppdelad på två delar om vardera över 700 sidor, och hela paketet kostar 600 kronor. Du kan köpa paketet  via vår webbshop.

Tryckningen av böckerna har möjliggjorts genom anslag från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.