Nu har vi ändrat namn till ”Skånes Släktforskarförbund”

På förbundsstämman i Ystad den 2 april beslutades att förbundets namn ”Skånes Genealogiska Förbund” ska ändras till ”Skånes Släktforskarförbund”.

Vidare valdes Hans-Göran Nilsson till ordförande efter avgående Roger Lönnebjer som avtackades för sina insatser under de sju år han har varit ordförande. Även Bo Nordenfors och Caj Mathiasson som lämnade styrelsen tackades för sina insatser.

Den nya styrelsen utgörs av :
Hans-Göran Nilsson, ordförande
Marie Munke, vice ordförande och kassör
Karin Nilsson, sekreterare
Anders I Andersson, ledamot
Monica Andersson, ledamot
Roland Berkenäs, ledamot
Ingrid Elmgren, ledamot
Gösta Gansmark, ledamot
Torgny Nilsson, ledamot
Bengt Heide, suppleant
Bengt Malm, suppleant
Cecilia Sandbring, suppleant