”Forskning över gränserna” lockade många besökare

Lördagen den 2 april arrangerade vi tillsammans med Ystadbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening en släktforskardag med temat ”Forskning över gränserna”. Förutom utställningar hade man möjlighet att lyssna till föredrag om hur man släktforskar över gränserna, främst när det gäller Danmark och Nordamerika.
UtstallningshallYstad

Utställningshallen. På plats fanns bland andra: Arkiv Digital, Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening, Föreningen DIS Syd, Skånes hembygdsförbund samt ett stort antal företag och släktforskarföreningar i Skåne.
LandsarkivYstad
Rolf Johansson och Jan-Erik Bruun representerade Landsarkivet i Lund.
BornholmYstadMånga passade på att besöka Bornholms Slægt- og Lokalhistoriske Forening.
DISSydYstadAnders Lindberg (i mitten) från DIS Syd fick många frågor om den nya versionen av släktforskningsprogrammet Disgen 2016.

BokbordYstad

Intresset för vårt bokbord var stort.