Kategoriarkiv: Webbshopen

Boken om Vannaröd

Boken ”Vannaröd. Inte bara ett slott – en bondby med gamla anor” är vårt senaste tillskott.

Detta är en berättelse om bönder och torpare i Vannaröd. Kultur byggs upp av människor som tar tag. Här visas hur släkter har vävt sig samman. Vi ser hur begåvning och flit har lett framåt.

Originaliteten har tunnats ut, men här fanns den förr. Detta arbetssamma göingars strävan bör inte glömmas. Utan dem hade vi inte haft vårt välstånd.

Författare Lena Grönquist och Anne-Marie Hammarlund, Monitorförlaget.

Du kan köpa boken i vår webbshop.

Nytt i webbshopen: CD-skivan Glimåkra kyrkogård 2007

Det senaste tillskottet i vår webbshop är CD-skivan Glimåkra kyrkogård 2007.

GlimakraKyrkogard

På CD-skivan finns foto på 1 501 gravstenar på Glimåkra kyrkogård. Stenarna är fotograferade under åren 2006 – 2007.

Även stenar som borttagits och varit uppställda mot kyrkomuren finns med. Antalet gravar som fotograferades var 1 405.

Cirka 5 stenar (företrädesvis barngravar) som fanns år 2007 finns inte med på skivan då oklarheter förelåg om föräldraskap eller släktskap. Alla andra stenar finns med.

CD:n innehåller uppgifter om vilka som är begravda i den aktuella graven. Dessutom finns ansedlar för de avlidna. På ansedlarna finns uppgifter om äktenskap och barn i den mån de varit kända eller har hämtats från kyrkböckerna (i den mån de inte varit sekretessbelagda).

Uppgifter har hämtat från kyrkoböcker och gravböcker.

Skivan är producerad av Lars Kleberman och Christer Olofsson.

Du kan beställa skivan här (länk till webbshopen).