Skånsk släktforskardag 2019

Program för Skånes Släktforskarförbunds utställning och stämma 2019 den 30 mars.
Arrangemanget hålls på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund.

Utställningen är öppen kl. 9:00 – 13:30

Föredrag:
kl. 9:20 – 10:20: Skräddare och äventyrare
Rolf Johansson (författare och släktforskare)

kl. 10:30- 11:20: Breven som inte kom fram
Peter Ullgren (docent i historia vid Lunds universitet)

kl. 11:30 – 12:20: Tore Hedin, polisen som blev Sveriges värste massmördare
Jan-Erik Bruun (1:e arkivarie vid Riksarkivet/Landsarkivet i Lund)

Observera! Föredraget Yrkesbeteckningar i Skåne och Blekinge under 250 år utgår.

Välkommen!

Skånes Släktforskarförbunds stämma börjar kl. 14:00