Ordförandekonferens den 21 januari i Landskrona

Skånes släktforskarförbund (SkSF) inbjuder tillsammans med Landskronabygdens släktforskare till ordförandekonferens lördagen den 21 januari klockan 9:00 på
Larvigatan 19 D i Landskrona (Larvi festlokal).

Program
8:30 – 9:00  Samling och frukost

9:00           SkSF:s ordförande Hans-Göran Nilsson hälsar välkomna. Landskronabygdens Släktforskare presenterar sig.

9:15          Landsarkivarie Göran Kristiansson från Landsarkivet/Riksarkivet i Lund informerar om  vad som är på gång

10:30       Diskussion om Skånes Släktforskarförbunds budget och verksamhetsplan inför 2017

12:00       Lunch

13:00       Erland Ringborg, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund informerar

14:00       Eftermiddagsfika

14:30       Informationsutbyte – diskussioner kring föreningarnas kostnader kring sina utskick/tidningar, samt övriga tips/idéer

Vi beräknar avsluta dagen ca 15:30

Välkommen till en givande och trivsam dag!
Programpunkternas inbördes ordning kan komma att ändras.