Meddelande till medlemsföreningarna angående informationsbroschyrer och böcker m.m. till utställningen på Släktforskardagarna i augusti

Skånes Genealogiska Förbund kommer att ha en monter på Släktforskardagarna i Nyköping den 29 – 30 augusti. Ett bra tillfälle för medlemsföreningarna att via montern informera om sin verksamhet och sälja böcker, CD-skivor m.m.

För att kunna förbereda och planera vill styrelsen att föreningarna – senast den 1 augusti – anmäler om de vill lämna material till montern på Släktforskardagarna.

Meddela SGF:s kansli via e-post: kansli@sgf.m.se (senast den 1 augusti).
Frågor besvaras av Roger Lönnebjer, på tfn 046-20 17 45 eller via roger@sgf.m.se.