Kyrkböcker i före detta svenska Pommern

Material som berör Pommern finns i Landeskirchliches Archiv der Pommerschen Evangelischen Kirche i Greifswald. Arkivet har en hemsida: http://archivnordkirche.de/. Där finns en arkivförteckning, se http://archivnordkirche.de/index.php/greifwald-bestaende.html.

Även i Tyskland ökar intresset för släktforskning och för några år sedan startades arbetet med att digitalisera Tysklands kyrkböcker och göra dem tillgängliga över internet.Archion

I mars öppnades internetportalen Archion, www.archion.de, som varje dag utökas med cirka 60 volymer. Till denna portal finns ett diskussionsforum och via portalen får användarna allmänna tips, introduktion till kyrkobokföring och annan personforskning samt exempel på tysk handskrift.