Inspirationsträff: Forska tillsammans

Skånes hembygdsförbund och Skånes Släktforskarförbund inbjuder till
Inspirationsträff med temat: Forska tillsammans. Släkt – och hembygdsforskare

Hjärtligt välkomna till vår första gemensamma inspirationsträff för hembygds- och släktforskare. Skånes Hembygdsförbund och Skånes Släktforskarförbund utvecklar ett koncept där vi kompletterar och stödjer varandra och samarbetar i olika forskningsprojekt.

Med träffen vill vi stärka det ömsesidiga utbytet mellan släkt- och hembygdsforskning. Under informella former samtalar vi kring våra synsätt på källmaterial och hur vi genom samverkan kan utveckla vår forskning.

Målgrupp: Skånes hembygdsförbunds och Skånes släktforskarförbunds medlemsföreningar i västra och östra Göinge härader.

Program och anmälan

Lördag 22 oktober 2016 på Hantverksgården i Broby
Tid: kl 9.30-15
Moderator: Mats Pettersson, ordförande Gamla Christianstad

Program
9:30 – 10:00 Samling med fika och presentationsrunda

10:00 – 11:00 Hur tolkar och använder vi olika källmaterial i släkt- och hembygdsforskningen? Diskussion kring olika handkungar under ledning av Mats Pettersson

11:00 – 13:00 Hur kan släkt- och hembygdsforskningen berika varandra och forska tillsammans? Gruppdiskussioner med avbrott för lunch

13:00 – 14:00 Presentation av gruppdiskussioner

14:00 – 14:30 Fika

14:30 – 15:00 Hur går vi vidare? Sammanfattning

Kostnad: 175 kr/person inkl. förmiddagsfika och lunch med kaffe. Begränsat antal platser, max 25 personer.

Anmälan: till Marie Munke, marie@munke.se senast  den 12 oktober. Obs! Ange specialkost och allergier.

Medtag egna böcker och skrifter som läggs på ett gemensamt bord för fri botanisering.