Inbjudan till kurs – Juridik för ideella föreningar

Skånes Hembygdsförbund, SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar lördagen den 9 maj, kl. 9:00 -16:00 på Arkivcentrum Syd i Lund, en kurs i föreningsjuridik.

Kursen vänder sig till styrelseledamöter och andra föreningsmedlemmar som kan ha nytta av att känna till vilka regler som gäller. Kursen kommer bland annat att ge kunskaper kring grundläggande föreningsratt, som exempelvis stadgars funktion och innehåll, hur beslut fattas och om hur felaktiga föreningsbeslut kan angripas.

Kursledare är Karin Källström, jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i Stockholm.

Sista anmälningsdag är den 10 april.

Mer information om kursen och hur man anmäler sig kan du läsa här pdficon_small