Enkät från Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges Släktforskarförbund vill gärna veta mer om vilka program, tjänster och gratisresurser som är mest populära bland föreningsmedlemmarna. 

De kommer att länka till enkäten även från Rötter, men de är extra intresserade av vad föreningsmedlemmarna använder.

Syftet är givetvis inte att göra någon kvalitetsbedömning av de olika programmen. Förbundet vill bara få en bättre bild av vilka program och tjänster som används.

Du kommer till enkäten via denna länk>>.