Databas med lönestatistik för åren 1865 – 1990

Historiska lönedatabasen, HILD, är en databas som sammanställts av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I denna kan man hitta uppgifter om vad olika kategorier tjänade. Till exempel: Vad tjänade en manlig dagsverkare inom jordbruket 1938? Hur mycket hade en kvinnlig kontorist i lön 1916? Det kan du få reda på genom att söka i databasen. Uppgifterna finns i tabellform, Excel-format.

För att få reda på vad lönerna motsvarar i dag kan du sedan använda prisomvandlaren som Stockholms universitet har tagit fram.

Historiska lönedatabasen, HILD hittar du här >>

Prisomvandlaren når du här >>