Släktforskarvecka Skåne 2019

Aktuellt

Alla släktforskarföreningar i Skåne är välkomna att medverka i Släktforskarveckan 2019.

All information om Släktforskarveckan finns på dess hemsida <sfvs2019.sgfm.se> (länk öppnas i nytt fönster)

För mer information och anmälan kontakta Hans-Göran Nilsson, ordförande i Skånes Släktforskarförbund, tfn 0768-45 45 31.

Följande föreningar har besluta att delta: Eslöv-Höör, Göinge, Kristianstad, Kullabygden, Kävlinge, Lund, Mellanskåne, Staffanstorp, Söderslätt, Ystad, Ängelholm, Åsbo och Österlen. Landsarkivet i Lund medverkar också.

Föreningarna hade redan börjat diskutera program och plats för “sin” dag. Vid mötet tog vi fram en plan för vilken dag som respektive förening ansvarar för:

Datum Förening
Måndag den 1 juli Lansarkivet i Lund/Lund/Skånes Släktforskarförbund
Tisdag den 2 juli Eslöv-Höör/Mellanskåne/Staffanstorp
Onsdag den 3 juli Ystad/Österlen
Torsdag den 4 juli  Kristianstad/Göinge
Fredag den 5 juli Kullabygden/Åsbo/Ängelholm
Lördag den 6 juli  Kullabygden/Kävlinge

Bakgrund 

Under sommarveckorna finns det ett stort intresse för att i samband med besök i Skåne också kunna släktforska här. Besöka platser och ta reda på mer om “sina” anors ursprung. Skåne erbjuder dessutom många spännande och intressanta miljöer, museer, upplevelser, m.m. Nybörjare vill passa på att lära sig mer om hur man släktforskar och vilket material som finns tillgängligt. Hos oss kan de få hjälp av erfarna släktforskare med god lokalkunskap.

Med denna bakgrund arrangerar släktforskarföreningarna i Skåne en släktforskarvecka under juli månad med olika samarbetspartners.

Upplägg

Målgrupp
Släktforskarintresserade från hela Sverige och internationellt.

Koncept
Arrangemanget skall utformas som ett sammanhållit koncept som samtidigt medger stor möjlighet för deltagarna att välja aktiviteter och omfattning efter eget intresse och önskemål – “enkelt, flexibelt, ideellt, trevligt och småskaligt.”

Programmet utgår från att deltagande förening/grupper av föreningar ansvarar för en dag med aktiviteter på lämplig ort/plats där man bedriver sin verksamhet.

Tid
I juli månad under 6 dagar, måndag-lördag.

Exempel på samverkspartners:
Skånes hembygdsförbund, hembygdsföreningar, landsarkivet, DIS Syd, Skånes Arkivförbund, museer, folkhögskolor, m.fl.

Exempel på aktiviteter;
Föreläsningar, studiebesök, kyrkogårds och stadsvandringar, lotterier, m.m.
Försäljning av böcker, CD, USB, kartor.

Ekonomi
Huvudsyftet är att medverkande föreningar kan värva nya medlemmar samt stödja och sprida intresset för släktforskning.

SkSF kommer inte att ha någon ekonomisk vinning och vi vill undvika behovet av gemensamma ekonomiska åtaganden. Därför tar varje förening ut eventuella avgifter beroende på innehåll och aktiviteter. Eventuell vinst går till egna föreningen.

Projektorganisation
En projektkommitté bildas med deltagare från SkSF och en kontaktperson från respektive medverkande förening. En årlig projektkoordinator utses för totalarrangemanget. Tanken är att det inte skall krävas för stora resursinsatser utöver den egna dagen som man ansvarar för.

Marknadsföring
SkSF svarar för att ett gemensamt program för veckan sammanställs och att det dels görs en gemensam marknadsföring via olika avgiftsfria kanaler, i form av pressreleaser, aktuell hemsida, Facebook och liknande samt att en gemensam mall tas fram för respektive förenings affischering.

Kontaktpersonen från resp. deltagande förening/grupp av föreningar lämnar program till projektkoordinatorn vid de tidpunkter som denna anger för att få en effektiv samordning och kunna marknadsföra släktforskarveckan som ett sammanhållet koncept.

Gemensamt åtagande för deltagande föreningar
Alla föreningar svarar för att släktforskarveckan skall uppfattas som något positivt som vi gör gemensamt för att främja och öka intresset för släkt- och hembygdsforskning. Och att vi gärna vill locka besökare såväl inom som utanför Skåne till de aktiviteter som ordnas I veckan.

Därutöver hjälper vi till att göra bra reklam för samtliga föreningars arrangemang före och under släktforskarveckan bland såväl egna medlemmar som hos andra föreningar och intressenter vilka vi har kontakter med i vår verksamhet.