Artikeldatabas

Från och med 2017 har förbundets medlemsskrift Skåne Genealogen ersatts av en artikeldatabas.

Databasen byggs upp med ett blandat material av text och bilder som vänder sig direkt till medlemsföreningarna och deras medlemstidningar – både gamla favoriter och helt nytt material.

Artiklar, nyheter, quiz och annat som efterfrågas av medlemsföreningarna ska fritt kunna hämtas av föreningarna via vår hemsida.

Vi tar gärna emot nyskrivet material och tips på vad ni saknar.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandbring, cecilia.sandbring@sksf.se.

Databasen finner du här (kräver lösenord)