Lund: Flyktingmottagandet i Malmö 1945

Träffpunkt Laurentiigatan S:t Laurentiigatan 18, Lund, Sverige

Birgitta Bommarco berättar om sin forskning kring minnen och foton efter civilförsvarsdirektör Torsten Segrell.

Lund: Medlemskväll

Träffpunkt Laurentiigatan S:t Laurentiigatan 18, Lund, Sverige

Medlemskväll med berättande och plats för frågor och diskussioner.